wat we doen

Wij helpen jongeren in kwetsbare posities om actief deel te nemen in het onderwijs en de maatschappij. Wij bieden individuele begeleiding en trainingen door specialisten in opleiding en vrijwilligers.

aanbod

Missie

Jongeren de mogelijkheid bieden om actief kunnen blijven deelnemen aan het onderwijs en/of zelfstandig kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Niet iedere jongere of jongvolwassene heeft een netwerk waar op terug gevallen kan worden als er een hulpvraag is. Deze hulpvraag kan zowel school- als niet-school gerelateerd zijn. Door het bieden van onafhankelijke individuele ondersteuning waarin gedurende een afgebakende periode wordt gewerkt aan het doel en wordt de zelfredzaamheid van de jongere vergroot.

Visie

Iedere jongere is de moeite waard en vanuit die motivatie willen wij jongeren, waarbij de ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren, kansen bieden om naar hun wensen en mogelijkheden actief deel te nemen aan de samenleving. Wij zijn van mening dat iedereen op bepaalde momenten in zijn leven wel eens een steuntje in de rug kan gebruiken. Iedere jongere verdient een kans om talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen. Er hoeft maar één iemand in je te geloven.

Strategie

Voor elke kwetsbare jongere willen we de juiste en direct beschikbare specialist bieden die past bij zijn/haar vraag. Dit kan een Plusstudent of een Plusmaatje zijn. We zijn aanwezig in de directe (leef)omgeving van de jongere en zetten onze (informele) hulp ook daar in. Wij bieden een omgeving voor jongeren om te leren. Door mensen met elkaar in contact brengen en hun talenten te benutten menen we het beste te halen uit iedereen.

Ons Team

Susan Magnin

Coördinator Plusgroep

Mirte van der Graaf

Coördinator plusgroep

Inge Roelofs-Langeveld

Projectleider plusgroep

Crystel de Kock

Stagebegeleider/ trainingen

ga naar